IPRA

Privatumo politika

Duomenų valdytojas UAB IPRA LT, toliau vadinamas Bendrove, gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą. Ši privatumo politika skirta asmenims, kurie lankosi Bendrovės svetainėje www.ipra.lt , toliau vadinama Svetaine. Taip pat joje paaiškinama, kaip Bendrovė renka duomenis, juos kaupia ir saugo.

Toliau naršydami svetainėje Jūs sutinkate su šia privatumo politika ir patvirtinate, kad ją perskaitėte ir susipažinote.

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis bendrojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kokius duomenis renkame, kaupiame ir saugome?

 1.  Kandidato, kuris pretenduoja į laisvą darbo vietą vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas. Jeigu yra papildomai pateikiama informacija –  apie buvusias darbovietes, kompetencijas, kvalifikaciją ir kitą gyvenimo aprašyme pateikiamą informaciją (tuo atveju, jeigu kandidatas prideda savo gyvenimo aprašymą sistemoje arba atsiunčia ją elektroniniu paštu – CV).
 2.  Kandidato pokalbio metu gauta informacija, jo tinkamumo pozicijai įvertinimas.
 3.  Darbdavių rekomendacijos, jeigu tokios buvo pateiktos.
 4. Informacija apie mūsų klientus, jų kontaktiniai duomenys (telefonas, el.paštas), darbo pobūdis, buvusių darbuotojų atsiliepimai (jeigu buvo gauti).

Kokiu tikslu renkame duomenis?

Kandidatų į laisvas darbo vietas atrinkimui. Informacija renkama, siekiant padėti mūsų klientams rasti darbuotojus į laisvas darbo vietas. Mes renkame duomenis, kurie gauti iš registracijos anketų mūsų Svetainėje, pridėtų gyvenimo aprašymų (CV), naudodamiesi kitais kanalais (tokiais kaip LinkedIn, iš darbdavių gautomis rekomendacijomis, iš viešų CV duomenų bazių ir kt.).

Duomenų rinkimo teisiniai pagrindai:

 1. Jūsų sutikimas dėl duomenų rinkimo, kuri pateikiate siųsdami savo duomenis mums. Duomenis saugomi 3 metus nuo atrankos pasibaigimo. Jūsų sutikimu laikomas registravimasis mūsų elektroninėje sistemoje.
 2. Tiesioginė rinkodara. Mes siūlome Jums savo paslaugos, kurios galimai gali būti Jums aktualios (laisvos darbo vietos, mokymai ir kt.).

Kam ir kokiais atvejais gali būti perduodama informacija tretiesiems asmenims?

Informacija apie Jus gali būti perduodama mūsų klientams, kurie ieško darbuotojų, atrankų specialistams dirbantiems su atrankomis į laisvas darbo vietas, duomenų bazes tvarkantiems paslaugų tiekėjams ir/ar programuotojams, su svetainės palaikymu susijusiems asmenims ir kt. Visais atvejais pateikiama tik reikiama informacija, o gauta informacija gali būti naudojama tik pagal paskirtį, t.y. konkrečiai paslaugai suteikti.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokias teises suteikia duomenų apsauga Jums?

Susipažinti su kaupiamais/sukauptais duomenis apie Jus, prašyti juos papildyti/koreguoti arba panaikinti (teisė būti atšauktam), teisė atšaukti sutikimą arba pateikti skundą.

Slapukai (Cookies)

Slapukas (angl. cookie) – mažas dažniausiai naudojamas tekstinis failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į kiekvieno Duomenų subjekto įrenginį, kuriuo jis jungiasi ar naršo Svetainėje. Slapukai įrašomi į Duomenų subjekto įrenginį tik jam davus sutikimą. Jie leidžia stebėti Duomenų subjekto veiksmus Svetainėje, rinkti apie jį duomenis tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų Svetainės funkcionavimą, stebėti statistinę informaciją, teikti specializuotus pasiūlymus.

Kokiu tikslu naudojame Slapukus?

 1. Norėdami užtikrinti patogesnį ir sklandų naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją.
 2.  Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu.
 3. Slapukų ištrynimas gali lėtinti Svetainės naršymo laiką bei blokuoti kai kurias prieigas.

Baigiamosios nuostatos

 1. Pildydami internetinėje svetainėje esančią formą, rašydami laišką, siųsdami užklausą arba kitokiu būdu kreipdamiesi į Bendrovę, Jūs neprieštaraujate Bendrovės teisei susisiekti su Jumis atgal.
 2. Bendrovė turi teisę bet kada atnaujinti Privatumo politiką, kuri įsigaliojo nuo jos paskelbimo Svetainėje. Duomenų subjektas, lankydamasis Svetainėje po šių Privatumo politikos atnaujinimų su jais sutinka.
 3. Paskutinė kartą Privatumo politika atnaujinta 2021-11-09.
 4. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu info@ipra.lt